REGULAMIN PROMOCJI „Zgarnij Jubileuszowy Kubek Tetra”

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Zgarnij Jubileuszowy Kubek Tetra”

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest PETSCO Piotr Krasowski z siedzibą w Szczecinku(78-400), przy ul. Słonecznej 8/8, NIP 6731837655,  („Organizator”).

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie. 

 

§ 2. Zasady udziału w programie promocyjnym „Zgarnij Jubileuszowy Kubek Tetra”

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 października 2021 r. i kończy się w momencie wyczerpania gadżetów promocyjnych. 

 2. Uczestnik aby wziąć udział w promocji powinien złożyć zamówienie na produkty marki Tetra w sklepie www.allpets.pl na kwotę minimum 99 zł (dotyczy tylko produktów Tetra).

 3. Uczestnik nabywa prawo do otrzymania jednego kubka Tetra, pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w § 2 - pkt 2. Z zaznaczeniem, że Jeden klient = jeden kubek niezależnie od wydanej kwoty powyżej wymaganą.

 4. W przypadku ustawowego zwrotu konsumenckiego całości zamówienia, lub jego części, która spowoduje zmniejszenie wartości zamówienia na produkty Tetra poniżej wymaganej kwoty 99zł, kubek również podlega zwrotowi. 
 5. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3. Reklamacje

 1. Gadżety wydawane są do zamówienia bezpłatnie, przez co nie podlegają reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejsza Promocja łączy się z innymi programami i promocjami oferowanymi przez Organizatora, dostępnymi w sklepie internetowym pod adresem: www.allpets.pl

 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

  Organizator oświadcza, że przetwarzane dane osobowe będą zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby, odpowiednio, udostępnienia Promocji lub realizacji umów oraz rozpatrywania reklamacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., zwana dalej „Ustawą”.

  Organizator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Ustawie.

  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia oraz żądanie ich usunięcia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium