Regulamin Promocji "Otwieramy Sklep"

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„OTWIERAMY SKLEP”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 1. Organizator – PETSCO Piotr Krasowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Słoneczna 8/8, 78–400 Szczecinek, 
  NIP: 6731837655, REGON: 320302510, adres e – mail: biuro@allpets.pl, telefon: 507 560 977,

 2. Regulamin – niniejszy regulamin promocji na otwarcie sklepu "Otwieramy Sklep",

 3. Uczestnik – każdy zarejestrowany klient, który złoży zamówienie w sklepie internetowym www.allpets.pl w terminie obowiązywania niniejszej promocji.

 4. Sklep – sklep internetowy www.allpets.pl prowadzony przez Organizatora pod adresem strony internetowej www.allpets.pl z magazynem przy ul. Wiśniowej 10 w Szczecinku (78–400),

 5. Promocja – promocja na otwarcie sklepu „Otwieramy Sklep”,

 6. Produkty – asortyment dostępny w Sklepie,

 7. Prezent – jeden wybrany gadzet z listy dostępnych gratisów, w ilości precyzyjnie określonej w niniejszym regulaminie.

 1. Program rozpoczyna się w dniu 26 Września 2021 roku i trwa do wyczerpania puli Prezentów.

 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Program dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych przez zarejestrowanych Uczestników w Sklepie.

§ 2. Zasady udziału w programie promocyjnym „Otwieramy Sklep”

 1. Zarejestrowany Uczestnik, po akceptacji Regulaminu i złożeniu zamówienia w sklepie internetowym www.allpets.pl nabywa prawo wyboru jednego Prezentu z listy prezentów.

 2. Każdy zarejestrowany Uczestnik, nabywa prawo do otrzymania jednego prezentu z listy prezentów, niezależnie od ilości zamówień w trakcie trwania promocji. Jeden klient = jeden prezent na Otwarcie sklepu.

 3. W przypadku nie poinformowania sklepu o wybranym prezencie, sklep bez udziału Uczestnika wybierze gratis z listy prezentów, z zaznaczeniem, że będzie to Prezent, którego na liście zostało najwięcej.

 4. W przypadku ustawowego zwrotu konsumenckiego całości zamówienia, prezent również podlega zwrotowi.
 5. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 3. Reklamacje

 1. Prezenty wydawane są do zamówienia bezpłatnie, przez co nie podlegają reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejsza Promocja łączy się z innymi programami i promocjami oferowanymi przez Organizatora, dostępnymi w sklepie internetowym pod adresem: www.allpets.pl

Kliknij i przejdź do listy dostępnych prezentów

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium